• Partidul Acțiune și Solidaritate

 • O societate unită pentru o viață decentă.

  În funcțiile de decizie – oameni corecți și responsabili

  Prea mult timp noi, cetăţenii Republicii Moldova, nu reuşim să ne unim în jurul unei idei de dezvoltare a societăţii. Prea mult timp am fost dezbinaţi, cu rea-credinţă, de guvernanţi. Prea mult timp ne conduc oameni incompetenţi, cărora nu le pasă de noi.

  Proiectul nostru comun pe termen lung trebuie să fie bunăstarea noastră, a tuturor. Dar el poate deveni realitate numai înfăptuind proiectul nostru de ţară imediat: alegerea în funcţii de decizie a oamenilor corecţi şi responsabili.

  ÎMPREUNĂ, VOM PROMOVA OAMENII NUMAI PE BAZĂ DE MERIT, nu în funcţie de vîrstă, etnie, limbă vorbită sau religie. Vom promova profesionişti care să administreze onest banii publici şi treburile statului. Numai aşa vom construi o societate sănătoasă.

  O societate în care toţi oamenii să fie apreciaţi după merit, să aibă şanse egale la o viaţă decentă şi o carieră de succes, adică la bunăstare. Pas cu pas, împreună, vom construi această societate.

  Costuri de viață mai mici

  Traiul în Republica Moldova e scump. Preţurile sînt tot mai mari. Calitatea produselor şi serviciilor este joasă în lipsa unei concurenţe reale între agenţii economici. Puține firme supravieţuiesc fără a da mită funcţionarilor corupţi.

  Vom impune REGULI ECONOMICE STRICTE ŞI CORECTE, ÎN FOLOSUL CETĂŢENILOR, şi vom asigura respectarea lor. Numai aşa vor putea apărea pe piaţă mai mulţi agenţi economici cu o activitate cinstită.

  Concurenţa corectă va încuraja stabilizarea preţurilor şi va spori calitatea tuturor produselor şi serviciilor, contribuind la bunăstarea noastră, a tuturor.

  Locuri de muncă acasă

  Locurile de muncă bine plătite sînt puţine. Mulţi specialişti buni nu-şi pot găsi de lucru. Nevoia de supravieţuire îi forţează pe oameni să-şi părăsească familiile şi casele, să plece peste hotare pentru a-şi asigura un minimum de subzistenţă.

  În sectorul bugetar, vom asigura ANGAJAREA PRIN CONCURS CORECT A CELOR MAI BUNI SPECIALIŞTI. În sectorul privat, vom modifica LEGISLAŢIA MUNCII ŞI POLITICILE FISCALE pentru a încuraja agenții economici să creeze noi locuri de muncă, să-şi poată motiva şi stimula angajaţii eficienţi prin remunerări atractive şi beneficii.

  Numai aşa vom avea locuri de muncă şi salarii care să ne permită o viaţă decentă şi să ne ofere siguranţa viitorului. Numai aşa vor reveni acasă cei înstrăinaţi.

  Curățarea sistemului de hoți și corupți și readucerea instituțiilor statului în slujba omului

  Prea mulţi indivizi din conducere s-au îmbogăţit pe seama oamenilor de rînd, prin furtul banilor publici, prin corupţie. Banii oamenilor, adică banii publici, au ajuns în buzunarele hoţilor, iar statul, cu toate instituţiile sale, a ajuns să fie capturat.

  Trebuie SĂ READUCEM TOATE INSTITUŢIILE STATULUI ÎN SLUJBA OAMENILOR ŞI SĂ CURĂŢĂM ÎNTREG SISTEMUL. Cei care au furat trebuie pedepsiţi, iar averea obţinută ilegal trebuie înapoiată. Numai oprind corupţia şi furtul banilor publici vom beneficia de servicii de calitate în educaţie şi sănătate, vom construi drumuri, sisteme de apă şi canalizare sigure, vom avea pensii.

  Numai aşa vom ajunge să trăim într-o societate în care banii publici, banii cetăţenilor sînt administraţi în folosul acestora.

  Educație, educație, educație

  Ani la rînd, în sistemul educaţional au domnit frauda şi falsificarea rezultatelor. Reformele înfăptuite de echipa Maiei Sandu au arătat că trebuie să ne gîndim serios la calitatea educaţiei pe care o oferim copiilor noştri.

  Este clar că azi nu e de ajuns să putem doar scrie, citi şi socoti. SISTEMUL EDUCAŢIONAL TREBUIE SĂ LE OFERE COPIILOR TOT DE CE AU EI NEVOIE PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ. Trebuie create condiţii care să asigure şcoli bune pentru toţi copiii, şcoli care să-şi unească eforturile cu părinţii şi cu întreaga comunitate pentru a dezvolta interesele, pasiunile, valorile şi potenţialul elevilor, ca împreună SĂ CREŞTEM OAMENI DE CARACTER.

  Numai aşa vom avea o educaţie cu adevărat de calitate. Numai aşa vom avea cetăţeni care să nu poată fi înşelaţi şi manipulaţi cu uşurinţă, integri, responsabili, curajoşi, toleranţi, perseverenţi şi siguri de propriile forţe. NUMAI AŞA VOM FI O SOCIETATE DE OAMENI LIBERI, CORECŢI, DEMNI, ACTIVI ŞI SOLIDARI. NUMAI AŞA VOM FI O SOCIETATE DE OAMENI RESPECTAŢI. NUMAI AŞA VOM AJUNGE LA BUNĂSTARE.

  Sănătatea în capul mesei

  Sănătatea este domeniul în care un stat modern trebuie să aibă cea mai mare contribuție pentru a asigura standarde înalte de viață fiecărui cetățean. În ultimii 25 de ani, pentru o mare parte a societății, accesul la servicii medicale de calitate a rămas limitat. Conform indexului global al prosperității, la capitolul Sănătate, Republica Moldova se afla, în 2018, pe locul 104 din 149 de state, alături de țări precum Cambodgia, Zimbabwe sau Burundi. În același timp, oamenii din Republica Moldova trăiesc, în medie, cu 10 ani mai puțin decât cei din Europa de Vest.

  Iată angajamentele-cheie pe care ni le asumăm în domeniul sănătății:

  1. Micșorarea cheltuielilor cetățenilor pentru medicamente, prin:

  ● Sporirea alocărilor pentru compensarea medicamentelor din Fondul de bază al asigurării obligatorii de asistență medicală.

  ● Transpunerea Directivei 18 a UE în legislația națională, care presupune așa-numita „obligație de serviciu public” pentru toți distribuitorii de medicamente. Această măsură va asigura o gamă adecvată de medicamente care să răspundă necesităților Republicii Moldova și livrarea pe întreg teritoriul RM a cantităților solicitate în cel mai scurt termen.

  ● Facilitatea concurenței pe piața medicamentelor, care să permită majorarea numărului de importatori și reducerea prețurilor la medicamente pentru cetățeni, în special prin asigurarea transparenței și corectitudinii în achizițiile publice de medicamente. Vom reduce birocrația și cerințele inutile, care să reîntoarcă în țară producătorii consacrați de medicamente.

  ● Îmbunătățirea accesului la medicamente în mediul rural prin crearea facilităților fiscale, de autorizare și de organizare a activității, de oferire gratuită de către Autoritățile publice locale a spațiilor pentru activitatea farmaciilor individuale.

  ● Optimizarea costurilor la contractarea serviciilor farmaceutice de către CNAM.

  2. Elaborarea mecanismelor de motivare a lucrătorilor medicali de a rămâne să activeze în sistemul public de sănătate, prin crearea condițiilor bune de muncă, reducerea birocrației, creșterea accesibilității la educația medicală continuă.

  3. Gestionarea corectă și transparentă a bugetului CNAM, astfel încât oamenii să plătească mai puțin din buzunarul propriu pentru setrviciile medicale.

  4. Accelerarea eforturilor de diminuare a mortalității infantile, cuplate cu mai mult sprijin pentru mamele tinere și acces la servicii de sănătate reproductivă.

  5. Creșterea calității si accesului la serviciile oncologice, atât în faza de depistare a maladiilor, cât și în cea de tratament.

  6. Prevenirea și controlul bolilor cardiovasculare prin promovarea sănătății și educației pentru sănătate.

  7. Asigurarea transparenței în distribuirea și utilizarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de către CNAM.

  8. Combaterea fenomenului plăților neformale pentru serviciile de sănătate şi corupția din sănătate prin modernizarea managementului și guvernanței instituțiilor medicale din țară.

  9. Îmbunătățirea managementului resurselor umane prin dezvoltarea mecanismelor de planificare a personalului medical, a strategiilor de menţinere a gradului necesar de competenţă, cu reorganizarea sistemelor postuniversitare de instruire continuă şi pregătire practică care să corespundă necesităţilor curente şi viitoare ale sistemului de sănătate.

  Aderă la partidul cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.