• Partidul Acțiune și Solidaritate

 • DESPRE PAS

  PAS este un partid de centru-dreapta, care împărtăşeşte şi promovează doctrina liberalismului social.

  PAS pledează pentru valorile democratice, statul de drept, supremaţia legii, separarea puterilor în stat, pluralismul politic, principiile liberalismului social şi edificarea unei economii bazate pe cunoaştere şi servicii, protecţia libertăţilor fundamentale ale omului, principiul egalităţii în faţa legii, respectarea dreptului la proprietate şi asigurarea egalităţii oportunităţilor.

  PAS este adeptul valorilor fundamentale ale liberalismului (individualismul, egalitarismul, universalismul şi progresismul), considerînd că valoarea individului este primară, superioară în raport cu orice colectivitate (stat, grup etnic, grup social).

   În viziunea PAS, obligația statului este să ofere cetăţenilor protecţie şi stabilitate socială, să construiască o societate incluzivă, în care fiecare persoană, indiferent de experienţa şi circumstanţele vieţii poate să-şi dezvolte nestingherit potenţialul, o societate bazată pe respect, echitate, onestitate şi justiţie socială.

  Scurt istoric

  Pe 23 decembrie 2015, Maia Sandu, a anunțat lansarea Mișcării „În PAS cu Maia Sandu” pentru crearea unui nou partid politic. Ulterior grupul de inițiativă al mișcării a decis că viitorul partid se va numi „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Totodată, la începutul anului 2016 a fost inițiată campania de colectare a semnăturilor pentru crearea noului partid. Pe parcursul lunii ianuarie 2016 proiectul „Partidul Acțiune și Solidaritate” a reușit să adune 2.431 de semnături, iar până la congresul de constituire al partidului — circa 7.500.

  Congresul de constituire a Partidului Acțiune și Solidaritate s-a desfășurat pe 15 mai 2016 și a ales-o cu votul unanim al delegaților pe Maia Sandu în calitate de președinte al formațiunii.

  Obiectivele urmărite de PAS în activitatea politică sînt:

  a) construirea unui sistem politic echilibrat și integru;
  b) lupta împotriva corupției;
  c) asigurarea independenței justiției;
  d) dezvoltarea unei economii puternice bazate pe inițiativa privată sănătoasă;
  e) modernizarea administrației publice;
  f) asigurarea unei educații de calitate;
  g) consolidarea valorilor culturale;
  h) crearea condițiilor pentru creșterea competitivității agriculturii;
  i) dezvoltarea unei infrastructuri moderne;
  j) asigurarea protecției mediului şi a dezvoltării durabile;
  k) dezvoltarea serviciilor de sănătate accesibile și de calitate;
  l) oferirea protecției sociale adecvate;
  m) promovarea unei politici externe subordonate intereselor cetățenilor Republicii Moldova;
  n) implicarea diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova.

  Aderă la partidul cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.